<div align="center"> <h1>Strona Domu Dziecka \&quot;Młody Las\&quot; w Toruniu</h1> <h3>Strona domu dziecka \&quot;Młody Las\&quot; w Toruniu</h3> <p>dom dziecka, placówka, placówka opiekuńcza, placówka opiekuńczo-wychowawcza, dzieci opuszczone, sieroty społeczne, wychowanie, pomoc społeczna, usamodzielnienie, grupy wychowawcze, Gaj, sierociniec, sieroty sopołeczne, sieroty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.torun.mm.pl/~mlodylas" rel="nofollow">http://www.torun.mm.pl/~mlodylas</a></p> </div>